Stel cookie voorkeur in

Nieuwe ouders

De veilige wijkschool

We zijn een veilige wijkschool waar ieder kind maximaal wordt uitgedaagd om zichzelf te ontwikkelen. Bij ons leren kinderen oog te hebben voor elkaar en de wereld om zich heen. We bieden een inspirerende leer- en speelomgeving waar kinderen zich thuis voelen en de ruimte krijgen om zichzelf te zijn, ongeacht geloof of achtergrond. Leren met plezier in een ruim opgezette groene omgeving. Kom het ontdekken!

We willen ieder kind, binnen een veilige omgeving, de ruimte geven om zich maximaal te ontplooien. We zorgen voor een onderwijsklimaat dat zich kenmerkt door:

 • Aandacht en gastvrijheid
  Bij ons is iedereen welkom.
 • Veiligheid
  We zorgen voor een fijne open sfeer.
  Kinderen kunnen en mogen zichzelf zijn.
 • Plezier
  We laten kinderen genieten van hun eigen en elkaars talenten.
 • Samenwerken
  We helpen en leren van en met elkaar.
 • Zelfstandigheid
  We leren onze leerlingen zelfstandig te werken, leren en handelen. De leerkracht ondersteunt het kind en is zijn of haar begeleider.
 • Positieve houding
  Leerlingen krijgen positief gedrag aangeleerd en tonen respect voor elkaar.

Dit bieden we aan:

 • Een ruim opgezette leer- en speelomgeving midden in het groen.
 • Een veilig speel-,leer- en werkklimaat.
 • Groep doorbrekende werkvormen.
 • Leren door te ervaren en te beleven.
 • Een leeromgeving die aansluit op de maatschappij, zodat kinderen klaar zijn voor de toekomst.
 • Leer- en ontdekmiddagen.
 • Een plusklas.
 • Verrijkings- en verdiepingsopdrachten.
 • Aandacht voor ICT vaardigheden.
 • Extra aandacht en begeleiding voor leerlingen die dat nodig hebben.
 • Een cultureel aanbod (leer en doe activiteiten).

Benieuwd geworden?

Maak dan een afspraak voor een kennismakingsbezoek met Bastiaan van Dam of Jolanda Verschoor. Tijdens dit bezoek krijgt u een rondleiding zodat u de sfeer kunt proeven. Tevens vindt er een gesprek plaats waarin u alle gewenste informatie kunt krijgen. Tijdens het gesprek krijgt u een informatiepakket inclusief aanmeldformulier.

U kunt via de mail of telefonisch contact met ons opnemen.
Telefoonnummer: 010-4500012
E-mail: info-tweemaster@blickoponderwijs.nl

 

Vraagt u zich ook af vanaf welke leeftijd u uw kind kunt aanmelden op een school?
Hierbij de regels voor de algemene aanmeldprocedure:

Al voordat uw kind drie jaar is, kunt u een aanmelding doen bij de school.

Aanmelden gebeurt schriftelijk middels een aanmeldformulier.

Zodra wij het aanmeldformulier hebben ontvangen, nemen wij contact met u op ter bevestiging van de ontvangst. Toelating van het kind dient binnen zes weken een feit te zijn. Bij uitzondering kan deze periode verlengd worden naar tien weken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een kind van een andere basisschool aangemeld wordt bij onze school. En de school meer informatie wil hebben over het kind alvorens over te gaan tot plaatsing. Bij een vier-jarige gaat dit vrijwel altijd zonder vertraging.

Als een kind al op een andere basisschool zit en u de overstap wilt maken naar onze school, dan nemen wij altijd contact op met de huidige basisschool. We vragen of de school bekend is met de overstap en hoe het gaat met het kind op school. Op deze manier krijgen we een indruk van wat het kind nodig heeft. In principe zijn alle kinderen welkom bij ons op school, tenzij we denken dat onze school niet de beste plek voor het kind is.

Ontdek, leer en maak plezier!

 

Klaar voor de start!