Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad (MR)

Op onze school functioneert een medezeggenschapsraad, die adviserende en instemmende bevoegdheden heeft t.a.v. het beleid van de school.
De medezeggenschapsraad telt 8 leden. Bestaande uit 4 personeelsleden en 4 ouders. Deze leden worden voor 4 jaar gekozen. 
Alle ouders met een kind op onze school mogen dan een stem uitbrengen of zelf deelnemen aan de verkiezing. 
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn in principe openbaar. Notulen van de vergaderingen kunt u teruglezen op deze pagina.

De medezeggenschapsraad heeft 2 vertegenwoordigers in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting BLICK op onderwijs.

Heeft u een vraag, suggestie of opmerking voor de MR? Dan kunt u ons contactformulier invullen. 

Vertegenwoordiging GMR:

 • Janneke Cornelis
 • Karin van der Ven

Personeelsgeleding MR: 

 • Nela Vuckovic 
 • Marja Schooneveld
 • Vera Onderdelinden

Oudergeleding MR:

 • Karin van der Ven (voorzitter)
 • Marijn van Rossem 
 • Marnix Zandijk   
 • Marieke de Koning

Vergaderdata 2017/2018 (19:30-22:00) 

 • Dinsdag 12 september 2017
 • Dinsdag 31 oktober 2017
 • Dinsdag 16 januari 2018 
 • Dinsdag 6 maart 2018
 • Dinsdag 10 april 2018
 • Dinsdag 17 april 2018
 • Donderdag 28 juni 2018

Downloads

Notulen

- Notulen dinsdag 12 september 2017
- Notulen dinsdag 31 oktober 2017
- Notulen dinsdag 16 januari 2018
- Notulen dinsdag 17 maart 2018
- Notulen dinsdag 17 april 2018
- Notulen dinsdag 29 mei 2018
- Notulen donderdag 28 juni 2018

Agenda

- Agenda dinsdag 31 oktober 2017
- Agenda dinsdag 16 januari 2018
- Agenda dinsdag 17 april 2018