Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad (MR)

Op onze school functioneert een medezeggenschapsraad, die adviserende en instemmende bevoegdheden heeft t.a.v. het beleid van de school.
De medezeggenschapsraad telt 6 leden. Bestaande uit 3 personeelsleden en 3 ouders. Deze leden worden voor 4 jaar gekozen. 
Alle ouders met een kind op onze school mogen dan een stem uitbrengen of zelf deelnemen aan de verkiezing. 
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn in principe openbaar. Notulen van de vergaderingen kunt u teruglezen op deze pagina.

De medezeggenschapsraad heeft 1 vertegenwoordiger in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting BLICK op onderwijs.

Vertegenwoordiging GMR:

 • Karin van der Ven

Personeelsgeleding MR: 

 • Sandy van der Elst 
 • Sandra Huurman
 • Vera Onderdelinden

Oudergeleding MR:

 • Marnix Zandijk (voorzitter)
 • Marijn van Rossem   
 • Marieke de Koning

Vergaderdata 2018/2019 (vanaf 19:30) 

 • Dinsdag 4 september 2018
 • Dinsdag 6 november 2018
 • Dinsdag 22 januari 2018 
 • Dinsdag 12 maart 2019
 • Dinsdag 9 april 2019
 • Dinsdag 21 mei 2019
 • Donderdag 2 juli 2019

Downloads
De agenda's en notulen van de MR vergaderingen kunt u hieronder als pdf. bestand downloaden.

Notulen
- Notulen dinsdag 16 januari 2018
- Notulen dinsdag 17 maart 2018
- Notulen dinsdag 17 april 2018
- Notulen dinsdag 29 mei 2018
- Notulen donderdag 28 juni 2018
- Notulen dinsdag 4 september 2018
- Notulen dinsdag 6 november 2018
- Notulen dinsdag 22 januari 2019

Agenda's
- Agenda dinsdag 16 januari 2018
- Agenda dinsdag 17 april 2018
- Agenda dinsdag 04 september 2018
- Agenda dinsdag 06 november 2018
- Agenda dinsdag 22 januari 2019
- Agenda dinsdag 9 april 2019

Contact:
Heeft u een vraag, klacht of suggestie voor de MR? 
Dan kunt u ons contactformulier invullen. 
Vul alle velden in met een en klik vervolgens op 'Verstuur'.


Informatie + contactformulier