Stel cookie voorkeur in

Ouderraad (OR)

Naast de medezeggenschapsraad heeft onze school een ouderraad, ook wel OR genoemd. De ouderraad houdt zich voornamelijk bezig met het organiseren en in goede banen leiden van festiviteiten. Denk aan de Sinterklaasviering, het pleinfeest en de Kerstviering. Ook is de OR het hele jaar door druk bezig met het in orde maken van de portfolio mappen. Deze map krijgt ieder kind eind groep 8 uitgereikt. De map bestaat uit werkjes, foto's en verhaaltjes die zijn bewaard gedurende zijn of haar schoolcarrière op de Tweemaster.  

De OR stelt zich ten doel om in nauwe samenwerking met de teamleden jaarlijks te houden festiviteiten en activiteiten voor te bereiden en te organiseren en om in voorkomende gevallen op te treden namens de gezamenlijke ouders richting school, medezeggenschapsraad of autoriteiten. 

Contact OR: or-tweemaster@blickoponderwijs.nl
Contact penningmeester: penningmeester-tweemaster@blickoponderwijs.nl

De voorzitter van onze OR is Christa Streijl.     
De penningmeester van onze OR is Patricia Ansink.

De ouderraad bestaat uit 10 á 12 leden, die op de algemene ouderavond voor een periode van 3 jaar worden gekozen.

Lijkt het u leuk om deel te nemen aan de OR? Meldt u dan aan bij de leerkracht van uw kind. Alle nieuwe leden zijn van harte welkom.

Leden OR:
Christa Streijl, voorzitter
Patricia Ansink, penningmeester
Miranda Nell
Theresia van Herk
Hellen van Herk
Mariska de Man
Lia Vuik
Mariska Becker
Chantal de Bont
Esther Priem
Evelyn Willemsen
Nikki Heijkoop