Stel cookie voorkeur in

Overblijf

Onze overblijf
Het is mogelijk om uw kind(eren) bij ons op school te laten overblijven.
Dit kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.45 tot 13.00. 
Op onze school wordt de overblijf verzorgd door "De Lunchclub". In een aparte brochure kunt u hierover meer te weten komen. 

Opvang wordt uitsluitend geboden aan kinderen die hiervoor speciaal zijn aangemeld. 

Uw kind opgeven
U kunt uw kind aanmelden bij Mw. Ine Wiggers (telefoonnummer: 010-4518658).
Of u vult een aanmeldingsformulier in. Deze zijn te verkrijgen bij onze conciërge. 

Kosten
Bij inschrijving is éénmalig inschrijfgeld á € 7,- per gezin verschuldigd.
Daarna wordt per keer dat uw kind overblijft, een bedrag van €1,75 berekend.
Wilt u uw kind(eren) van tevoren, tussen 07.30 uur en 08.30 uur, aanmelden bij mevr. Ine Wiggers?
Zij kan dan tijdig de lijst opmaken van alle kinderen die overblijven.  

Afmelden?
Het heeft de voorkeur om uw kind(eren) op vaste dagen per week te laten overblijven. Als uw kind wel op een vaste dag(en) ingeschreven staat, maar door omstandigheden die dag niet overblijft, wilt u dit dan tijdig bij Mw. Ine Wiggers melden op bovengenoemd telefoonnummer?
 

Aan de kinderen wordt in de leshallen gelegenheid gegeven om meegebracht brood aan gedekte tafels en onder toezicht op te eten. Snoep wordt door de overblijfleiding niet op prijs gesteld. Na afloop van het eten is er ruimschoots gelegenheid voor spel en ontspanning. In de leshallen zijn er allerlei spelletjes voor de kinderen vrij ter beschikking. De overblijf vindt plaats in twee 'shifts'. De onderbouw gaat eerst eten terwijl de bovenbouw speelt op het schoolplein. Tijdens de 2e shift wisselen beide groepen. 

Tijdens de overblijf staan de kinderen onder voortdurend toezicht van de leidsters en zal niet worden toegestaan, dat de kinderen zich aan dat toezicht onttrekken. Ook worden de kinderen niet met anderen meegegeven als de overblijfcoördinatrice daar niet van op de hoogte is gesteld. Het buitenspelen beperkt zich tot die plaatsen, die voor de leidsters te overzien zijn. Voor de kinderen geldt tijdens de overblijftijd dezelfde verzekering zoals geldt tijdens de overige uren op school. 

Onze overblijf wordt uitgevoerd door vrijwilligers en daar zijn wij trots op. Als groep worden regelmatig cursussen gevolgd en met het overblijfgeld wordt jaarlijks gekeken hoe dit kan terugvloeien naar de leerlingen. In het schooljaar 2016/2017 is geïnvesteerd in buitenspeelmateriaal en materiaal voor binnen (denk aan regenachtige dagen!).