Stel cookie voorkeur in

Kinderraad

In onze kinderraad zitten dit jaar 10 enthousiaste leerlingen.
In de eerste weken na de zomervakantie mag elke leerling vanaf groep 6 zich verkiesbaar stellen.
Na een korte campagne waarin posters worden gemaakt en sommige kinderen een presentatie geven, mag de klas stemmen. 
De leerling met de meeste stemmen zit vervolgens in onze kinderraad! 

De kinderraad komt 8 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. De deelnemers mogen zelf onderwerpen inbrengen.
Soms zorgen Meester Erwin en Juf Joyce voor input.
De kinderen worden uitgedaagd om mee te denken en krijgen soms ook vraagstukken aangeboden vanuit het team, de OR of de MR.

Zo evalueren wij samen met onze kinderraad evenementen zoals: de sportdag, Sinterklaasviering en het kerstdiner. 
Ook kunnen de alle kinderen ideeën in een ideeënbus stoppen. De kinderraad gaat vervolgens uitzoeken welke ideeën realiseerbaar zijn. Op die manier hebben ook de kinderen die niet in de kinderraad zitten alsnog de kans om hun ideeën in te brengen.

Wij vinden belangrijk om onze leerlingen op deze manier inspraak te geven binnen de organisatie van onze school.  
 

Vergaderdata schooljaar 2018-2019:
Vrijdag        28-09-2018 
Dinsdag      30-10-2018
Woensdag  28-11-2018
Dinsdag      05-02-2019
Woensdag  10-04-2019
Dinsdag      28-05-2019
Vrijdag        28-06-2019