Stel cookie voorkeur in

Kinderraad

In onze kinderraad zitten dit jaar 10 enthousiaste leerlingen.
In de eerste weken na de zomervakantie mag elke leerling vanaf groep 6 zich verkiesbaar stellen.
Na een korte campagne waarin posters worden gemaakt en sommige kinderen een presentatie geven mag de klas stemmen. 
De leerling met de meeste stemmen zit vervolgens in onze kinderraad! 

De kinderraad komt 8 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. De deelnemers mogen zelf onderwerpen inbrengen.
Soms zorgen Meester Erwin en Juf Joyce voor input.
De kinderen worden uitgedaagd om mee te denken en krijgen soms ook vraagstukken aangeboden vanuit het team, de OR of de MR.

Wij vinden het erg fijn om onze leerlingen op deze manier inspraak te geven binnen de organisatie van onze school. 

 

Kinderraad 2017-2018:

Vergaderdata schooljaar 2017-2018:
Woensdag 13 september 2017 12.30 – 13.30
Woensdag 11 oktober 2017 12.30 – 13.30
Woensdag 17 januari 2018 12.30 – 13.30
Woensdag 7 februari 2018 12.30 – 13.30
Woensdag 21 maart 2018 12.30 – 13.30 (notulen)
Woensdag 11 april 2018 12.30 – 13.30
Woensdag 16 mei 2018 12.30 – 13.30
Woensdag 13 juni 2018 12.30 – 13.30