Stel cookie voorkeur in

Gedragsprotocol

Het gedragsprotocol dient duidelijkheid te scheppen voor de leerlingen, ouders en leerkrachten. Dit
betekent dat van iedereen wordt verwacht zich respectvol te gedragen en zich actief te houden aan de
regels en afspraken, om zo een veilig en aangenaam klimaat op school te bewerkstelligen. Wij vinden
het belangrijk om vanuit een positieve instelling het gewenste gedrag bij kinderen te bereiken.